Stichting Mouse Ear is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling.  

MouseEar Concerts   
Henrick de Keijserstraat 13, 
1073 TG, Amsterdam  
+31 6 39 61 19 67
mouseearconcerts@gmail.com  

Bestuur  
Erland Justus Raymond Swaving, voorzitter 
Titus Max Augustinus Maria Darley, secretaris 
Pieter van der Meché, penningmeester   
Emily Gwendolyn Alexandra Huurdema  
Giovanni di Stefan  Maarten van Boven  

Fiscaal nummers  
KvK - 710956659
RSIN - 858577148  

Doelstelling  
De stichting heeft ten doel het promoten van muziek voor clavecimbel, clavichord, pianoforte en dergelijke in de meest ruime zin van het woord; alsmede het (doen) verrichten van alle activiteiten welke met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zoals het organiseren van concerten, uitvoeringen, lezingen, presentaties, workshops, cd-opnamen, de aanschaf van (historische) instrumenten, het laten bouwen van specifieke klavierinstrumenten etcetera.

Beloningsbeleid  
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  


Jaarverslag  

2018

Jaarrekening  

2018

Beleidsplan  

2018-2021